Whakaurunga

Mehemea e hiahia ana koe te hari mai tō tamaiti ki te Kura nei, 

me tae ā tinana mai ki te Kura nei. 

Tuatahi ka whakatau mehemea e turanga e watea ana, Kātahi ka hui ki te taha o te Tumuaki.

Me  huitahi  hoki te whanau hou  ki te Komiti whakauru o te Kura nei.

Me whakapono te whanau ki ngā mātāpono o Te-Aho-Matua

me ū ki te Reo Māori, me tautoko te mahi a te whanau nei.


Anei to tatou kaupapa here 

Enrolment Policy (MSWord)